Bạn đã đăng ký thành công - Envica Marketing Agency - Envica.vn

XONG BƯỚC 1: BẠN HÃY KIỂM TRA EMAIL ĐỂ XÁC NHẬN THÔNG TIN

Để đảm bảo chúng tôi không gửi bất kỳ email nào đến địa chỉ sai, chúng tôi đã gửi cho bạn email xác nhận. Vui lòng chuyển đến hộp thư đến của bạn và làm theo các bước bên dưới để tiếp tục quá trình đăng ký của bạn.

Kiểm tra hộp thư đến email của bạn

Chuyển đến hộp thư đến của địa chỉ email bạn vừa sử dụng để đăng ký.

Mở thư xác nhận

Mở email với dòng tiêu đề " Xác nhận đăng ký tại Envica Edu".

Nhấp vào liên kết xác nhận

Nhấp vào liên kết bên trong email để hoàn thành đăng ký của bạn và nhận quyền truy cập vào hướng dẫn của chúng tôi!

© Envica All rights Reserved I Disclaimer