BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG!

Vui lòng chuyển đến hộp thư đến của bạn và làm theo các bước bên dưới để NHẬN QUÀ.

Kiểm tra hộp thư đến email của bạn

Chuyển đến hộp thư đến của địa chỉ email bạn vừa sử dụng để đăng ký.

Mở thư xác nhận

Mở email với dòng tiêu đề " Xác nhận đăng ký tại Envica Edu".

Nhấp vào liên kết xác nhận

Nhấp vào liên kết bên trong email để hoàn thành đăng ký của bạn và nhận quyền truy cập vào hướng dẫn của chúng tôi!

© Envica All rights Reserved I Disclaimer